0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) och den nya lagen ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

Vi på Seriline påbörjade vårt interna GDPR-arbete i början av 2017 för att på bästa sätt säkerställa att regelverket efterlevs. Redan idag behandlar vi dina uppgifter med största respekt och givetvis säljer vi inte dem vidare till tredje part. Som en del i arbetet har vi genomlyst våra produkter, tjänster och interna processer för att möta upp de nya kraven.

Nedan är några fler av de punkter vi har på agendan inför GDPR.

För mer information om dataskyddsförordningen, se Datainspektionens hemsida.

Har ni inte tecknat personuppgiftsbiträdesavtal så kontakta oss för att få det underlag ni behöver.

Vid frågor kring dina uppgifter eller vår hantering av dessa, kontakta oss på info@seriline.com eller 010-150 75 00.