0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

Kameradekaler

GDPR-anpassade kameradekaler

Högre krav på att informera

Kraven på att informera är mer omfattande än tidigare. Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något sätt. Informationen skall numera bl.a. innehålla uppgifter om:

  • Vilka som kamerabevakar (företagsnamn)
  • Syftet med kamerabevakningen
  • Ange om kamerabevakningen sker med eller utan ljudupptagning
  • Kontaktuppgifter till er

Dessutom måste det finnas information om följande på t.ex. en webbsida eller anslagstavla.

  • Ändamål, alltså varför ni kamerabevakar
  • Rättslig grund, vilken lag, regel eller vilket avtal som stödjer er för att få kamerabevaka
  • Hur länge ni lagrar uppgifterna
  • Vilka rättigheter de registrerade har, till exempel begära att ni raderar deras uppgifter
  • Att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal

Kom igång med kameradekaler