0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

Identitetshantering

SERIX IAM

Innovativ identitetshantering för personer, identitetsbärare, behörigheter och tillhörigheter

Serix är ett kraftfullt verktyg för att hantera en persons identitet i flera system. Genom att hämta personuppgifter från en tillförlitlig källa såsom t.ex. ett HR-system eller personalsystem och knyta ihop dem med andra system som passersystem och utskriftslösningar säkerställs att alla system alltid är uppdaterade. Att dessutom även kunna knyta tillhörigheter till en person såsom dator, mobiltelefoner och andra saker som hör till anställningen ger möjligheten att få full kontroll. För personer inom organisationen finns dessutom flera verktyg för att själva kunna administrera uppgifter runt sin person, t.ex. genom en självservicestation eller användarportal.

Serix installeras i kundens befintliga IT-miljö eller erbjuds som en molntjänst. Ingen klientinstallation krävs utan allt administreras via ett intuitivt webbgränssnitt. Användare kan enkelt hantera flera funktioner runt sina identitetsbärare och behörigheter via en självservicestation och användarportal.

Rätt person med rätt behörighet

Genom att koppla attribut från källsystemet via Serix till behörigheter i andra externa system säkerställs att alla behörigheter alltid är uppdaterade. T.ex. går det att knyta en persons avdelningstillhörighet till en accessgrupp i passersystemet. Detta medför att även accessen i passersystemet uppdateras om personen byter avdelning eller tjänst. Om personens anställning avslutas spärras automatiskt alla behörigheter i alla anslutna system.

Tillhörighter

Serix ger dig möjlighet att knyta tillgångar till en person. Det kan vara tillgångar som är kopplade till en anställning såsom dator, mobiltelefon och tjänstebil, men också saker som lånas tillfälligt som projektor eller nycklar. Detta ger ett bra underlag för att få full kontroll på företagets utlånade tillhörigheter, var de är och när de beräknas lämnas åter.

Producera själv eller beställ

I Serix kan du enkelt producera dina passerkort själv eller genom ett enkelt knapptryck skicka beställningen till Seriline. Vi producerar då kortet och skickar det till ett centralt utlämningsställe eller direkt hem till kortinnehavaren.

Produktblad