0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

Support

Vanliga frågor om P-systemet

 

Om jag behöver flytta mitt program till en ny dator, hur gör jag då?

Kopiera hela programmappen till den nya datorn. Observera att våra program INTE behöver installeras om. Alla funktioner finns integrerade i programmet. Inga uppgifter är inskrivna i Windows register. Det är en fördel att lägga programmen på en server för att erhålla en säker backup.


Hur kan jag ta reda på antalet giltiga kort vid ett visst datum?

Principen är att man med hjälp av sökfälten filtrerar kortlistan så att den bara visar det man efterfrågar. Längst ner i vänstra hörnet i programfönstret visas antalet poster som ett resultat av filtreringen (filtrerat/alla kort). Vill man skriva ut en rapport på vilka kort det gäller – gör filtreringen i kortlistan och markera alternativet ”Lista” i Rapporthanteraren.
Kryssa i de uppgifter som skall finnas med i rapporten, samt välj hur de skall sorteras och skrivas ut.

Klicka här för att läsa eller skriva ut exakt hur man gör i programmet.


Vilken storlek skall det vara på foto respektive namnteckning till PR-korten för att de skall bli bra vid utskrift?

300 dpi är en tillräcklig upplösning vid utskrift. När bilden läses in kan upplösningen vara något högre så att det finns marginaler till att zooma in bilden. Bilder som läses in till programmen trimmas och skalas automatiskt till rätt storlek när de sparas. Fotots proportioner är 3 x 4 och fältet för namnteckningen har proportionerna 4 x 1. PR-kortens foto är 30 x 40 mm och namnteckningen är 60 x 15 mm.


Hur lagras informationen till PR-korten?

All data lagras i en databas(Accessdatabas), som vid installationen sparas i mappen ../PR-kort/db/. Foton och namnteckningar lagras som filer i en filmatris under ../PR-kort/Image/. Programmet har även en INI-fil i programmappen ../PR-kort/ där vissa inställningar sparas.


Om ett PR-kort blir stulet eller borttappat, hur gör jag då?

Beställ/tillverka ett helt nytt kort med nytt tillståndsnummer, spärra det gamla. Polisanmäl stulna kort.


Om föräldrar har delad vårdnad om ett barn med PR-tillstånd kan vi tillverka/beställa två kort?

Nej, endast ett kort skall utfärdas per person. Tillståndet är personligt och i detta fall tillhör barnet.