0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

Support

ID systemet

 

Använder man olika program för att tillverka laminerade- eller helplastkort?

Det är samma program som används till alla typer av kort. Först vid utskriften (och i kortlayouten) bestäms hur korten skall skrivas ut. Det är mängden funktioner som avgör vilket program man behöver. Exempelvis Mifare kodning SQL datababaser etc.


Är programmen gjorda för vissa skrivare?

Alla typer av skrivare som är installerade i Windows kan användas.


Kan man ha olika kortlayouter?

I programmen finns det en inbyggd layouteditor där ett obegränsat antal kortlayouter kan skapas. Dessa blir sedan valbara i en rullmeny i programfönstret när korten skapas.


Kan man skapa egna kortlayouter vid Online beställning?

Man får sin egen kortlayout i Online systemet, men av säkerhersskäl skapar vi på Seriline denna.


Vilka typer av kodning hanterar programmen?

Streckkod och magnetkodning ingår i alla programmen. ID Enterprise stödjer även Mifare, där det både går att läsa ut kortets serienummer till databasen och att sektorkoda korten.


Kan data exporteras till externa system?

ID enterprise innehåller sådana funktioner. Data kan enkelt formatteras i det inbyggda verktyget för att passa det externa systemet.


Kan data importeras från ett annat system?

I programmet ID Express kan data importeras från en fil, t ex en TAB-avgränsad textfil. ID Enterprise hanterar även import direkt från SQL-databaser och Windows AD.


Går det att skriva ut rapporter över tillverkad kort?

ID Enterprise har en inbyggd rapporthanerare med vilken man skapar egna rapporter. Dessa kan skrivas ut antingen på papper eller som fil.